XVII. Jihočeské pediatrické dny 30.11 – 1. 12. 2018

 

Vážená pani doktorko, vážený pane doktore, vážené sestry,
dovolte nám pozvat Vás do Českých Budějovic na XVII. Jihočeské pediatrické dny, které pro Vás připravuje Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Pro letošní rok jsme vybrali témata: Kardiologie a Otravy a úrazy v dětském věku.

XVII. Jihočeské pediatrické dny se uskuteční od 30. 11. 2018 od 13 hodin do 1. 12. 2018 do 13 hodin v Biologickém centru akademie věd v Českých Budějovicích.

Společenský večer se nově uskuteční v Kozlovně u Zelené ratolesti na Husově třídě. Věříme, že i letos se sejdeme v hojném počtu.

K aktivní i pasivní účasti se přihlašujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.pediatrickedny.cz. Webové stránky budou aktivní koncem července 2018, kdy bude spuštěna i registrace. II. oznámení bude zasláno poštou po aktivaci stránek.

Důležitá data:

 • aktivní účast do 16.10.2018
 • časná registrace do 17.11.2018 (včetně)
 • pozdní registrace do 25.11.2018 (pozdější registrace pouze po osobní domluvě s organizátory)

Kongres je akreditován u České lékařské komory (ČLK) i České asociace sester (ČAS).

Za vědecký a organizační výbor

prim. MUDr. Vladislav Smrčka

Organizační výbor:

prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Ivana Hojdová
MUDr. Petra Petrtylová

Program

Program konference si můžete stáhnout zde.

Témata pro rok 2018:
 • Kardiologie
 • Úrazy a otravy v dětském věku

Registrační poplatky

 • do 16. 11. 2018 - 700 Kč (včetně DPH)
 • od 17. 11. 2018 a na místě 1 000 Kč(včetně DPH)

Registrační poplatky zahrnují
 • vstup na přednášky
 • sborník abstrakt
 • občerstvení během celé akce
 • vystavení certifikátu ČLK

1. autoři sdělení registrační poplatek nehradí.

Společenský večer

300,- osobu (není zahrnut v ceně registračního poplatku)

Číslo účtu

2107918128/2700 - UniCredit Bank
variabilní symbol - 189438

Kontakty

 

Kongresová kancelář:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Obchodní oddělení – kontakt pro vystavovatele

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkova.jitka@nemcb.cz

Registrační poplatky – úhrada a vystavování faktur

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Sekretariát Dětského oddělení

tel.: +420 38 787 6301
e-mail: detske@nemcb.cz

Organizační výbor:

prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Ivana Hojdová - hojdova.ivana@nemcb.cz
MUDr. Petra Petrtylová - brejchova.petra@nemcb.cz

Vědecký výbor:

prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Jíří Klíma
MUDr. Petr Güklhorn

Závazná přihláška k účasti XVII. Jihočeské pediatrické dny 30. 11. - 1. 12. 2018!

Vzhledem k zaplnění kapacity sálu jsou další registrace možné pouze po osobní domluvě s organizátory MUDr. Hojdovou (hojdova.ivana@nemcb.cz) a MUDr. Petrtylovou (petrtylova.petra@nemcb.cz).
Děkujeme za pochopení

Přihláška

Přihlášku s aktivní účastí zašlete do 16. 10. 2018. Do přihlášky uveďte název přednášky, autory, pracoviště. Přiložte, prosím, stručný abstrakt (max. formát A5) Přihlášku s pasivní účastí zašlete do 17. 11. 2018.

XVI. Jihočeské pediatrické dny 30. 11. – 1. 12. 2018

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

Vážení,
dovolujeme si obrátit se na Vás s nabídkou firemní prezentace během XVII. Jihočeských pediatrických dnů.

Konference se uskuteční 30. listopadu – 1. prosince 2018. Odborný program se bude, již tradičně, konat v prostorech přednáškové auly Biologického centra, Branišovská 1160/31, 37005 České Budějovice.

Věříme, že u Vás vzbudí konference zájem a svou účastí pediatrické dny podpoříte.

Předem Vám děkujeme.

MUDr. Vladislav Smrčka primář dětského oddělení

Kategorie PARTNER

Celková cena za provedení reklamy je 12 000 Kč + DPH. Reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii PARTNEŘI při XVII. Jihočeských pediatrických dnech, pořádaných v spolupráci Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Biologického centra AV ČR 30.11. - 1. 12. 2018.

Dodavatel zajistí objednateli stolek + 2 židle, logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu. V ceně jsou 2 registrace pro vystavovatele.

Kategorie HLAVNÍ PARTNER

Celková cena za provedení reklamy je 17 000 Kč + DPH. Reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii HLAVNÍ PARTNEŘI při XVII. Jihočeských pediatrických dnech, pořádaných v spolupráci Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Biologického centra AV ČR 30.11. - 1. 12. 2018.

Dodavatel zajistí objednateli 2 stoly + 3 židle, logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu. V ceně jsou 3 registrace pro vystavovatele.

Kategorie GENERÁLNÍ PARTNER

Celková cena za provedení reklamy je 22 000 Kč + DPH. Reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii GENERÁLNÍ PARTNEŘI při XVII. Jihočeských pediatrických dnech, pořádaných v spolupráci Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Biologického centra AV ČR 30.11. - 1. 12. 2018.

Dodavatel zajistí objednateli 2 stoly + 4 židle, logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu. V případě zájmu bude umístěno firemní logo v čele jednacího sálu. V ceně jsou 4 registrace pro vystavovatele.

Navíc Vám nabízíme možnost firemní prezentace formou tzv. „firemního sympozia“. Vaše prezentace bude zařazena do odborného programu konference. Celková cena za prezentaci v délce 5 min. je 3000 Kč + DPH. V případě zájmu o delší trvání prezentace prosím kontaktujte organizátory.

Uzávěrka pro vystavovatele je 21. 10. 2018.

Prosíme o sdělení, zda máte o svou firemní prezentaci zájem a v kladném případě v jaké kategorii. Dle toho nám, prosím, zašlete odpovídající objednávku.

V případě, že se akce zúčastníte, prosím o bezodkladné zaslání Vašeho firemního loga v tiskové a jpg. kvalitě, které budeme využívat ve smyslu podmínek účasti. Logo zašlete na adresu bouzkova.jitka@nemcb.cz.

 

S pozdravem
Ing. Jitka Bouzková
Obchodní oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
(bouzkova.jitka@nemcb.cz, 387 872 229)

Seznam vystavovatelů

Hlavní partner

Partneři

Copyright

By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Autor: Hans Lemuet (Spone) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5919722