XIX. JIHOČESKÝ PEDIATRICKÝ DEN

Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích 4. 12. 2020

O kongresu

Vážené kolegyně a kolegové,

máme za sebou náročné období, kdy se slovo pandemie skloňovalo na každém kroku, a my jsme museli od základů změnit naše životy. Věříme, že závěr roku 2020 bude probíhat v již klidnějším duchu a my Vás, jak už se stalo naší milou tradicí, budeme moci přivítat v Českých Budějovicích na XIX. JIHOČESKÉM PEDIATRICKÉM DNI.

I v letošním roce jsme se rozhodli zaměřit monotematicky. Pro rok 2020 jsme vybrali téma Infektologie, na které se chceme podívat z širší perspektivy. Představíme Vám kazuistiky z každodenní praxe, ale připravujeme také přednášky ve spolupráci s kolegy z laboratoří, bez kterých by správná diagnostika infekčních nemocí nebyla možná.

Věříme, že se k aktivní účasti přihlásí i kolegové z ambulancí praktických lékařů pro děti a dorost a společně budeme moci diskutovat nad přednesenou problematikou.

Prostorové podmínky posledních let už nesplňovaly naše požadavky na zkvalitňování kongresu, proto je letošní novinkou přesun konference do Clarion Congress Hotelu, kde se bude konat i společenský večer.

Přijměte proto naše pozvání na XIX. JIHOČESKÝ PEDIATRICKÝ DEN, který se uskuteční 4. 12. 2020.

Důležitá data:

 • přihláška k aktivní účast do 15. 10. 2020
 • časná registrace k pasivní účasti do 15. 11. 2020 (včetně)
 • pozdní registrace k pasivní účasti do 25. 11.2020 (pozdější registrace pouze po osobní domluvě s organizátory)

Kongres je akreditován u České lékařské komory (ČLK) i České asociace sester (ČAS).

Těšíme se na setkání s Vámi v Českých Budějovicích,
za vědecký a organizační výbor
prim. MUDr. Vladislav Smrčka

HLAVNÍ TÉMA:

INFEKTOLOGIE

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem.

Program

Předběžný program konference bude upřesněn.

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Partneři

Registrace

Registrační poplatek do 15. 11. 2020 - 500 Kč (včetně DPH), od 16. 11. 2020 a na místě 800 Kč (včetně DPH)

Registrační poplatky zahrnují:

 • vstup na přednášky
 • sborník abstrakt
 • občerstvení během celé akce
 • vystavení certifikátu ČLK a ČAS

1. autor sdělení registrační poplatek nehradí.

Společenský večer v restauraci Veduta Clarion Congress Hotelu – 300 Kč/ osobu včetně DPH není zahrnutý v ceně registračního poplatku. V případě zájmu o tento večer je o tuto částku navýšena celková cena za akci.

Registrační poplatek i raut, prosím, uhraďte na účet 2107918128/2700, variabilní symbol 209438
Platba ze zahraničí IBAN: IBAN:CZ75 2700 0000 0013 8768 4519 SWIFT: BACXCZPP
Storno podmínky: Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 20. 11. 2020. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky k aktivní účasti včetně abstraktu zašlete prosím do 15. 10. 2020. Přihláškový formulář naleznete na www.pediatrickedny.cz

Přihlášky k pasivní zašlete nejpozději do 25. 11. 2020.

Informace pro vystavovatele

Vážení, dovolujeme si obrátit se na Vás s nabídkou firemní prezentace během XIX. JIHOČESKÉHO PEDIATRICKÉHO DNE.

Konference se uskuteční 4. 12. 2020. Odborný program se letos nově bude konat v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, Pražská třída 2306/14 České Budějovice

Věříme, že u Vás vzbudí konference zájem a svou účastí pediatrické dny podpoříte.
Předem Vám děkujeme.

MUDr. Vladislav Smrčka primář dětského oddělení

1. GENERÁLNÍ PARTNER
22 000 Kč
bez DPH

 • k dispozici 2 stoly a 4 židle
 • logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu
 • 4 registrace pro firemní zástupce zdarma
 • v případě zájmu bude umístěno firemní logo v čele jednacího sálu
 • reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii GENERÁLNÍ PARTNEŘI.

2. HLAVNÍ PARTNER
17 000 Kč
bez DPH

 • k dispozici 2 stoly a 3 židle
 • logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu
 • 3 registrace pro firemní zástupce zdarma
 • reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii HLAVNÍ PARTNEŘI

3. PARTNER
12 000 Kč
bez DPH

 • k dispozici 1 stůl a 2 židle
 • logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu
 • 2 registrace pro firemní zástupce zdarma
 • reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii PARTNEŘI

 

Navíc Vám nabízíme možnost firemní prezentace formou tzv. „firemního sympozia“. Vaše prezentace bude zařazena do odborného programu konference. Celková cena za prezentaci v délce 5 min. je 5000 Kč + DPH. V případě zájmu o delší trvání prezentace prosím kontaktujte organizátory.

Uzávěrka pro vystavovatele je 15. 10. 2020.

Prosíme o sdělení, zda máte o svou firemní prezentaci zájem a v kladném případě v jaké kategorii. Dle toho nám, prosím, zašlete odpovídající objednávku.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně firemní účasti, směřujte je na Ing. Helenu Dvořákovou, dvorakova.helena2@nemcb.cz, tel. 387 872 229.

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto kongresu prosíme o zaslání loga Vaší firmy v PDF a jpg formátu pro tisk programové brožury na adresu dvorakova.helena2@nemcb.cz, kde budou loga rozdělena podle kategorie vystavovatele.

Dotazy ohledně fakturace a plateb směřujte na kolegyni Ing. Lenku Vackovou: vackova.lenka@nemcb.cz, 387 872 219. Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107918128/2700, variabilní symbol: 209438.

S upřímným pozdravem
Ing. Helena Dvořáková
Obchodní oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.
(dvorakova.helena2@nemcb.cz , 387 872 229)

Kontakty

Kongresová kancelář:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz

Sekretariát dětského oddělení

tel.: +420 38 787 6301
e-mail: detske@nemcb.cz

Organizační výbor:

prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Ivana Hojdová – hojdova.ivana@nemcb.cz
MUDr. Petra Petrtylová Petrtylova.petra@nemcb.cz

Vědecký výbor::

prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Ivana Hojdová