XVIII. JIHOČESKÝ PEDIATRICKÝ DEN

Biologické centrum akademie věd v Českých Budějovicích 29. 11. 2019

O kongresu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážené sestry,

dovolte nám pozvat Vás do Českých Budějovic k aktivní i pasivní účasti na XVIII. JIHOČESKÝ PEDIATRICKÝ DEN, který pro Vás připravuje Dětské oddělení ve spolupráci s Neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice, a.s.

Letos jsme pro Vás připravili monotematický, ale věříme, že o to zajímavější program. V průběhu konference se zaměříme na problematiku dětské endokrinologie napříč celým obdobím dětského vývinu.

XVIII. JIHOČESKÝ PEDIATRICKÝ DEN se uskuteční 29. 11. 2019 od 12 do 19 hodin v Biologickém centru akademie věd v Českých Budějovicích. Společenský večer se v letošním roce uskuteční v restauraci BRIO (Riegrova 8, 370 01 České Budějovice). Těšíme se, že i letos se sejdeme v hojném počtu.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.pediatrickedny.cz.

Důležitá data:

 • přihláška k aktivní účasti do 15.10.2019
 • časná registrace k pasivní účasti do 15.11.2019 (včetně)
 • pozdní registrace k pasivní účasti do 25.11.2019 (pozdější registrace pouze po osobní domluvě s organizátory)

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu doporučujeme včasnou registaci. V minulých letech byla kapacita plně obsazena a nebylo možné ji dále navýšit.

Kongres je akreditován u České lékařské komory (ČLK) i České asociace sester (ČAS).

S přátelským pozdravem

Těšíme se na setkání s Vámi v Českých Budějovicích,
za vědecký a organizační výbor
prim. MUDr. Vladislav Smrčka

HLAVNÍ TÉMA:

ENDOKRINOLOGIE

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

Program

Předběžný program konference si můžete stáhnout zde.

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

prim. MUDr. Vladislav Smrčka - Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

I. ODBORNÝ BLOK – MALÝ VZRŮST

předsedající: MUDr. Jindřich Čížek, MUDr. Kamila Kocourková

1. Malý vzrůst – obecně, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba45 min.

Čížek J. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

2. Každý centimetr se počítá15 min.

Kocourková K., Čížek J. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

3. Dívka s JIA a její růstový percentilový graf15 min.

Brejchová I. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

4. Fanconiho anémie – nejčastější vrozené selhání kostní dřeně15 min.

Hojdová I.1, Timr P.1, Čížek J.1, Smíšek P.2
1Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 2Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF a FN v Motole, Praha

5. Gastroenterologie a malý vzrůst15 min.

Ženíšková I., Kopet A. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Coffee break

Firemní prezentace – Nutricia, a.s. Prevence a léčba alergií RNDr. Drahomíra Krmelová

II. ODBORNÝ BLOK – ŠTÍTNÁ ŽLÁZA, PŘIŠTÍTNÁ TĚLÍSKA, KALCIOFOSFÁTOVÝ METABOLIZMUS

předsedající: MUDr. Vladislav Smrčka, MUDr. Jindřich Čížek

1. Zástava psychomotorického vývoje u dvouletého chlapečka 12 min.

Voldřichová M. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

2. Hypertyreóza 12 min.

Gottsteinová N., Čížek J. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

3. Kalciofosfátový metabolizmus – kazuistika hypokalcémie 15 min.

Prokeš M., Čížek J. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

4. Epilepsie, Fahrova nemoc nebo Fahrův syndrom? 15 min.

Kutílek Š.1,2,3, Plášilová I.3, Talábová M.4, Štefáčková Š.4,
Šenkeříková M.5, Solařová P.5, Rondziková E.1
1Dětské oddělení Klatovské nemocnice, a.s.
2Dětské oddělení Pardubické nemocnice, a.s.
3Dětská klinika, 4Neurologická klinika, 5Oddělení klinické genetiky FN a LF UK Hradec Králové

5. Barakatův syndrom – příběh pacientky, kdy moderní 15 min.

medicína ani dobrá vůle a snaha pomoci nestačí
Kutílek Š.1,2,3, Skálová S.3, Melek J.3, Bayer M.3,4
1Dětské oddělení Klatovské nemocnice, a.s.
2Dětské oddělení Pardubické nemocnice, a.s.
3Dětská klinika FN a LF UK Hradec Králové
4Dětská klinika FNKV a III. LF UK, Praha

Coffee break

III. ODBORNÝ BLOK – RŮZNÉ

předsedající: MUDr. Milan Hanzl, Ph.D., MUDr. Jindřich Čížek

1. Hypoglykemie donošeného novorozence 12 min.

Dobrovská J., Dvořáková K. Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

2. Kongenitální hypotyreóza 12 min.

Matějová K.1, Čížek J.2 Neonatologické oddělení1, Dětské oddělení2 Nemocnice České Budějovice, a.s.

3. CAH 12 min.

Dvořáková K.1, Čížek J.2 Neonatologické oddělení1, Dětské oddělení2 Nemocnice České Budějovice, a.s.

4. Rodinné prokletí 12 min.

Růžičková L., Čížek J. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

5. Život ve šmouhách 12 min.

Staněk M., Chytrý K. Dětské oddělení Nemocnice Písek, a.s.

ZÁVĚR KONFERENCE

Místo konání

Informace o místě konání.

Biologické centrum akademie věd v Českých Budějovicích

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., patří mezi největší vědecké instituce ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Sdružuje pět původně samostatných pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a jeho hlavním zaměřením je výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech.

Biologické centrum akademie věd je dostupné z autobusového nádraží trolejbusovou linkou č. 3 na zastávku „Vysokoškolské koleje“ (14 min.).

Partneři

Hlavní partner

Partneři

Registrace

Registrační poplatek do 15. 11. 2019 - 500 Kč (včetně DPH), od 16. 11. 2019 a na místě 800 Kč (včetně DPH)

Registrační poplatky zahrnují:

 • vstup na přednášky
 • sborník abstrakt
 • občerstvení během celé akce
 • vystavení certifikátu ČLK a ČAS

1. autor sdělení registrační poplatek nehradí.

Společenský večer v restauraci BRIO (Riegrova 8, 370 01 České Budějovice) – 300 Kč/ osobu včetně DPH není zahrnutý v ceně registračního poplatku. V případě zájmu o tento večer je o tuto částku navýšena celková cena za akci.

Přihlášky jsou uzavřeny.

Informace pro vystavovatele

Vážení, dovolujeme si obrátit se na Vás s nabídkou firemní prezentace během XVIII. JIHOČESKÉHO PEDIATRICKÉHO DNE.

Konference se uskuteční 29. listopadu 2019. Odborný program se bude, již tradičně, konat v prostorech přednáškové auly Biologického centra, Branišovská 1160/31, 37005 České Budějovice.

Věříme, že u Vás vzbudí konference zájem a svou účastí pediatrické dny podpoříte.
Předem Vám děkujeme.

MUDr. Vladislav Smrčka primář dětského oddělení

1. GENERÁLNÍ PARTNER
22 000 Kč
bez DPH

 • k dispozici 2 stoly a 4 židle
 • logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu
 • 4 registrace pro firemní zástupce zdarma
 • v případě zájmu bude umístěno firemní logo v čele jednacího sálu
 • reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii GENERÁLNÍ PARTNEŘI.

2. HLAVNÍ PARTNER
17 000 Kč
bez DPH

 • k dispozici 2 stoly a 3 židle
 • logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu
 • 3 registrace pro firemní zástupce zdarma
 • reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii HLAVNÍ PARTNEŘI

3. PARTNER
12 000 Kč
bez DPH

 • k dispozici 1 stůl a 2 židle
 • logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu
 • 2 registrace pro firemní zástupce zdarma
 • reklama dle této smlouvy bude umístěna při konání v kategorii PARTNEŘI

 

Navíc Vám nabízíme možnost firemní prezentace formou tzv. „firemního sympozia“. Vaše prezentace bude zařazena do odborného programu konference. Celková cena za prezentaci v délce 5 min. je 3000 Kč + DPH. V případě zájmu o delší trvání prezentace prosím kontaktujte organizátory.

Uzávěrka pro vystavovatele je 15. 10. 2019.

Prosíme o sdělení, zda máte o svou firemní prezentaci zájem a v kladném případě v jaké kategorii. Dle toho nám, prosím, zašlete odpovídající objednávku.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně firemní účasti, směřujte je na Ing. Jitku Bouzkovou, bouzkova.jitka@nemcb.cz, tel. 387 872 229 (mobil 773 644 878).

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto kongresu prosíme o zaslání loga Vaší firmy v PDF a jpg formátu pro tisk programové brožury na adresu bouzkova.jitka@nemcb.cz, kde budou loga rozdělena podle kategorie vystavovatele.

Dotazy ohledně fakturace a plateb směřujte na kolegyni Ing. Lenku Vackovou: vackova.lenka@nemcb.cz, 387 872 219. Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107918128/2700, variabilní symbol: 199438.

S upřímným pozdravem
Ing. Jitka Bouzková
Obchodní oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.
(bouzkova.jitka@nemcb.cz , 387 872 229)

Kontakty

Kongresová kancelář:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Jitka Bouzková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkouva.jitka@nemcb.cz

Sekretariát dětského oddělení

tel.: +420 38 787 6301
e-mail: detske@nemcb.cz

Organizační výbor:

prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Ivana Hojdová – hojdova.ivana@nemcb.cz
MUDr. Petra Petrtylová Petrtylova.petra@nemcb.cz

Vědecký výbor::

prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Kamila Kocourková