XXI. JIHOČESKÝ PEDIATRICKÝ DEN

Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích 10. 11. 2023

O kongresu

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás, jak již to bývá v období prázdnin zvykem, pozvali na XXI. JIHOČESKÝ PEDIATRICKÝ DEN do Českých Budějovic. Letošní kongres se bude konat začátkem listopadu a my věříme, že se nám i s Vaší pomocí povede sestavit bohatý a zajímavý program.

Poslední dobou v médiích stále častěji rezonuje problém nedostatku dětských lékařů a obecně zdravotníků. Na toto téma se otevírají kulaté stoly, jsou navrhována více i méně systémová řešení. V našem jihočeském rybníku tento (nejenom) celorepublikový problém nevyřešíme, ale rádi bychom se podívali na konkrétní čísla, probrali možné scénáře vývoje a mohli se tak všichni lépe připravit na to, co nám budoucnost přinese. Naším cílem je přinést věcnou diskuzi mezi představiteli praktických pediatrů, nemocničních lékařů, zástupců odborných společností a pojišťoven nad daty z našeho regionu.

Dalším tématem spotřebovávajícím mnoho času a sil, které bychom rádi věnovali našim pacientům, jsou právní otázky. Jaké jsou důsledky zvýšeného vymáhání práva zákonných zástupců na trvalou přítomnost u dítěte ve zdravotnickém zařízení? Jak řešit nesoulad mezi rodiči stran poskytování zdravotní péče jejich dítěti? Jaké možnosti odmítnout péči rodiče mají? Jak se vyvíjí právní prostředí v oblasti telemedicíny? To jsou některé z otázek, na které věříme, že najdeme společnou odpověď.

V závěrečném bloku si konferenci odlehčíme a vrátíme se k tomu, proč jsme si práci dětských lékařů vybrali. Budeme se věnovat zajímavým případům, která jsme řešili. Tentokrát jsme si nezvolili žádné konkrétní téma. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte i Vy s kazuistikami z Vaší pediatrické praxe.

Zajištění kvalitní zdravotní péče o děti je více než kdy dříve závislé na komunikaci a spolupráci všech poskytovatelů péče. Doufáme, že naše setkání pomůže i v tomto směru.

Kongres je akreditován u České lékařské komory (ČLK) a České asociace sestrer (ČAS).

Těšíme se na setkání s Vámi v Českých Budějovicích.
prim. MUDr. Jan Hřídel

HLAVNÍ TÉMA:

Organizačně-právní aspekty pediatrie

Klinické aktuality a zajímavosti

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem.

Program

Program konference si můžete stáhnout zde.

Registrace v 1. patře hotelu Clarion

Zahájení konference

Primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Jan Hřídel,
předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Právní blok

Předsedající: prim. MUDr. Jan Hřídel, MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.

Právní aspekty poskytování péče nezletilým osobám - 30 min

Těšinová J.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínskeho práva 1. LF UK, Praha

Pediatrická péče v jižních Čechách

Předsedající: MUDr. Jíří Klíma, MUDr. Daniela Verdánová, MBA

1. Koncepce pediatrické péče v ČR z pohledu ČPS - 20 min.

Bronský J.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, předseda České pediatrické společnosti

2. Pediatrické ošetřovatelství na ZSF – obor vzdělávající dětské sestry pro DEO a NEO - 7 min

Mágrová M.
Zdravotně sociální fakulta JČU v Českých Budějovicích

Hlavní diskutující:
prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – předseda České pediatrické společnosti
MUDr. Alena Šebková – Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
MUDr. Daniela Verdánová, MBA – předsedkyně Jihočeského regionu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Ing. Miroslav Břehovský – VZP ČR
prim. MUDr. Jan Hřídel – primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

coffee break

Telemedicína

1. Využití telemedicíny v péči o děti s diabetes mellitus 1. typu - 10 min.
Plachý L.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

2.Telemedicína v pediatrii 10 min.

Štýbnar M.
Národní telemedicínské centrum UP v Olomouci

3. HEDEPY – online terapie 15 min.

Švepeš A.
Představení, teen terapie

Klinický blok

Předsedající: MUDr. Jíří Klíma, MUDr. Martin Žáček

1. Cesta z města 10 min.

Švepeš A.
Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

2. Karence vitaminu D a B12 10 min.

Keprtová M.
Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

3. Není křivice jako křivice 15 min.

Kutílek Š.
Dětské oddělení Klatovská nemocnice
Přednáška je sponzorovaná firmou Swixx Biopharma

4. Invazivní infekce způsobené S. pyogenes 10 min.

Růžička N.¹, Retamoza R.², Žáček M.¹
¹Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
²Dětské oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

5. Nemocná duše – denní chleba na Dětském oddělení 10 min.

Růžičková L.
Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

6. Diferenciální diagnostika inguinální hernie z pohledu chirurga 10 min.

Dohnal P.
Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Závěr konference

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Partneři

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Registrace

 • Časná registrace 600 Kč (včetně DPH) / 24 €
 • Pozdní na místě 1000 Kč (včetně DPH) / 40 €
 • Zaměstnanci Nemocnice České Budějovice, a.s. a 1. autor sdělení registrační poplatek nehradí.

Registrační poplatky zahrnují:

 • vstup na přednášky
 • sborník abstraktů
 • občerstvení během celé akce
 • vystavení certifikátu ČLK a ČAS

1. autor sdělení registrační poplatek nehradí.

Společenský večer v restauraci Veduta Clarion Congress Hotelu – 500 Kč/ osobu (20€ ) včetně DPH není zahrnutý v ceně registračního poplatku. V případě zájmu o tento večer je o tuto částku navýšena celková cena za akci.

Pro zaměstnance pediatrického oddělení je cena 300 Kč/osobu (20€ ).

variabilní symbol: 239438

Platby v CZK:
Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank
IBAN – CZ44 2700 0000 0021 0791 8128, SWIFT – BACXCZPP

Platby v EUR: Č. účtu: 1387684519/2700 – UniCredit Bank
IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

Storno podmínky: Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 25. 10. 2023. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky k aktivní účasti včetně abstraktu zašlete prosím do 1. 10. 2023.

Přihlášky k pasivní zašlete nejpozději do 1. 11. 2023.

Informace pro vystavovatele

Vážení,

dovolujeme si obrátit se na Vás s nabídkou firemní prezentace během XXI. Jihočeského pediatrického dne.

Konference se uskuteční 10. listopadu 2023. Odborný i společenský program se bude konat v prostorech Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, Pražská třída 2306/14.

Věříme, že u Vás vzbudí konference zájem a svou účastí pediatrické dny podpoříte.

Předem Vám děkujeme.

MUDr. Jan Hřídel primář dětského oddělení

1. GENERÁLNÍ PARTNER
30 000 Kč
bez DPH

 • výstavní plocha – 2 stolky + 4 židle
 • v případě zájmu bude umístěno firemní logo v čele jednacího sálu
 • logo bude umístěno na rubu přední strany obálky programu kongresu
 • logo firmy bude umístěno na webových stránkách sjezdu v kategorii Generální partner
 • v ceně jsou 4 registrace pro vystavovatele

2. HLAVNÍ PARTNER
20 000 Kč
bez DPH

 • výstavní plocha – 2 stolky + 3 židle
 • logo firmy bude umístěno v programové brožuře v kategorii Hlavní partner
 • logo firmy bude umístěno na webových stránkách sjezdu v kategorii Hlavní partner
 • v ceně jsou 3 registrace pro vystavovatele

3. PARTNER
15 000 Kč
bez DPH

 • výstavní plocha - stolek + 2 židle
 • logo firmy bude umístěno v programové brožuře v kategorii Partner
 • logo firmy bude umístěno na webových stránkách sjezdu
 • v ceně jsou 2 registrace pro vystavovatele

 

Navíc Vám nabízíme možnost firemní prezentace formou tzv. „firemního sympozia“. Vaše prezentace bude zařazena do odborného programu konference. Celková cena za prezentaci v délce 5 min. je 5000 Kč + DPH. V případě zájmu o delší trvání prezentace prosím kontaktujte organizátory.

Uzávěrka pro vystavovatele je 31. 10. 2023.

Prosíme o sdělení, zda máte o svou firemní prezentaci zájem a v kladném případě v jaké kategorii. Dle toho nám, prosím, zašlete odpovídající objednávku.

V případě, že se akce zúčastníte, prosím o bezodkladné zaslání Vašeho firemního loga v tiskové a jpg. kvalitě, které budeme využívat ve smyslu podmínek účasti. Logo zašlete na adresu dvorakova.helena2@nemcb.cz.

S upřímným pozdravem
Ing. Helena Dvořáková
Obchodní oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.
(dvorakova.helena2@nemcb.cz , 387 872 229)

Kontakty

Kongresová kancelář:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz

Sekretariát dětského oddělení

tel.: +420 38 787 6301
e-mail: detske@nemcb.cz

Organizační výbor:

Prim. Jan Hřídel
Emeritni prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Ivana Hojdová – hojdova.ivana@nemcb.cz
MUDr. Petra Petrtylová petrtylova.petra@nemcb.cz

Vědecký výbor::

Prim. Jan Hřídel
Emeritní prim. MUDr. Vladislav Smrčka
MUDr. Ivana Hojdová

Designed by BootstrapMade